A A A

Personlig assistans i praktiken Beredskap, initiativ och vänskaplighet

Författare: Hanna Egart
Lunds universitet 2011

Denna avhandling handlar om hur det i praktiken går till att realisera personlig assistans, en insats för människor med mycket omfattande funktionsnedsättningar. För att belysa och försöka förstå hur det går till har jag observerat brukare och personliga assistenter och även intervjuat dem. Fokus för både intervjuer och observationer har varit vad som sker i brukares och personliga assistenters direkta interaktion och vilken betydelse det har för att realisera insatsen.
Gå till Lunds universitets hemsida för mer info

Ladda ner avhandlingen som pdf