A A A

Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder?

Ett annat sätt att se på saken

Författare: Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson
FoU Södertörns skriftserie nr 149/16

Begreppet delaktighet har rönt stor uppmärksamhet inom funktionshinderområdet de senaste åren. Ett av flera exempel är den så kallade Delaktighetsmodellen som anställda över hela landet har utbildats i. I LSS-verksamheter finns sedan länge en pågående diskussion kring hur brukare ska stödjas i att bestämma över sin vardag. Men situationen är problematisk. För vad ska man som anställd vid ett LSS-boende göra när en person som bor där vägrar duscha, tvätta håret och klippa naglarna? Och vad ska man göra när en person som är överviktig äter för mycket och riskera sin hälsa? Diskussionerna i verksamheterna handlar om självbestämmande för de boende kontra risken för underlåtenhet från personalens sida.

Rapporten utgår från diskussioner med en personalgrupp och intervjuer med personer som bor i en LSS-bostad. De anställdas situation kan sammanfattas med orden: ”Vi vill sköta oss. Vi vill göra rätt.” Men det är svårt. Vi föreslår ett annat sätt att se på saken.

Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av delaktighetsfrågor i LSS-verksamheter.
Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida http://fou-sodertorn.se/project/14916-sjalvbestammande-ett-dilemma-i-gruppbostader-ett-annat-satt-att-se-pa-saken/
Rapport nr 149