A A A

Vardagsliv och samhällsstöd

– en studie om personer mellan 20 och 35 år med psykisk funktionsnedsättning

Författare: Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson
FoU Södertörn Rapport nr 132/14.

Hur ter sig vardagslivet för unga människor med psykisk funktionsnedsättning? Hur uppfattas samhällsstöd i allmänhet och boendestöd i synnerhet? Detta är exempel på frågor som studien om personer mellan 20 och 35 år med psykisk funktionsnedsättning ställt

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/13214-vardagsliv-och-samhallsstod/