A A A

Forum Carpes utbud

På den här sidan hittar du samlad information om Forum Carpes utbud. Kursbladet hittar du längst ner på den här sidan.

Forum Carpe genomför kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholms län. Syftet är att yrkesverksamma inom området ska få möjlighet att utveckla sin kompetens och att det ska leda till insatser av god kvalitet för personer i behov av stöd. De deltagande kommunernas gemensamma behov av kompetensutveckling undersöks och erbjuds sedan. Om du vill läsa mer om hur Forum Carpes kurser och föreläsningar skapas kan du läsa mer om det i menyn till vänster.

Du kan läsa mer om Forum Carpe och forumets uppdrag på länken här under.

Om Forum Carpe »

Olika former av kompetensutveckling

Eftersom det är kommunernas behov som styr Forum Carpes utbud finns det en rad olika former av aktiviteter som forumet erbjuder. I kalendariet hittar du till exempel:

  • kurser, föreläsningar och seminarier
  • poänggivande gymnasie- och högskolekurser
  • öppna nätverksträffar för olika yrkeskategorier

Forum Carpes kursblad

På länkarna här under hittar du de senaste av Forum Carpes kursblad.

  • Under hösten 2020 och våren 2021 kommer inget kursblad med anledning av coronapandemin. Alla kurser och föreläsningar hittar du som vanligt i kalendariet.
    Kalendariet »