A A A

Förutsättningar för anmälan

Aktiviteterna riktar sig till de kommuner/företag som deltar i Forum Carpe. För närvarande deltar alla kommuner i Stockholms län. Enheterna står själva för lönekostnaden och eventuell vikariekostnad i samband med kompetensutvecklingen.

När det gäller längre kurser är det viktigt att man förvissat sig om att man kan prioritera att gå på kursen. Kontrollera även att det är rätt målgrupp, alltså att det blir på rätt nivå och ur perspektiv kopplat till den egna yrkesutövningen. Det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kompetensen och bli nöjd med insatsen.

Vid själva anmälningsförfarandet gäller följande:

  • Försäkra dig om att mailadressen är korrekt – så att bekräftelsemailet kommer fram och att vi kan komma i kontakt med er vid behov, exempelvis om föreläsaren är sjuk.
  • Om du är chef som anmäler en medarbetare, förmedla bekräftelse om personen fått plats eller om den står som reserv.
  • Glöm inte att avanmäla vid förhinder, så att de som står på reservlistan kan få plats.

OBS!
Avanmälan måste göras senast en vecka före startdatum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället. 

Vid högskolekurser och gymnasiekurser står det i inbjudan vad som gäller kring avbokningar.