A A A

Förutsättningar för anmälan

Aktiviteterna riktar sig till de kommuner/företag som deltar i Forum Carpe. För närvarande deltar alla kommuner i Stockholms län. Enheterna står själva för lönekostnaden och eventuell vikariekostnad i samband med kompetensutvecklingen.

När det gäller längre kurser är det viktigt att man förvissat sig om att man kan prioritera att gå på kursen. Kontrollera även att det är rätt målgrupp, alltså att det blir på rätt nivå och ur perspektiv kopplat till den egna yrkesutövningen. Det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kompetensen och bli nöjd med insatsen.

Vid själva anmälningsförfarandet gäller följande:

  • Försäkra dig om att mailadressen är korrekt – så att bekräftelsemailet kommer fram och att vi kan komma i kontakt med er vid behov, exempelvis om föreläsaren är sjuk.
  • Om du är chef som anmäler en medarbetare, förmedla bekräftelse om personen fått plats eller om den står som reserv.
  • Glöm inte att avanmäla vid förhinder, så att de som står på reservlistan kan få plats.

OBS!
En avgift på 500 kronor kommer att utgå om platsen inte tas i anspråk utan giltigt skäl eller inte avanmälts senast en vecka före aktuellt datum. Det går bra att skicka en ersättare om den som är anmäld inte kan delta.

Vid högskolekurser och gymnasiekurser står det i inbjudan vad som gäller kring avbokningar.