A A A

Från idiot till medborgare – filmerna

Från idiot till medborgare är två filmer som berättar historien bakom dagens syn på hur man ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning. Den första filmen fokuserar främst på tiden då den enskilde var hänvisad till institutioner och anstalter, medan den andra filmen tar avstamp i åren efteråt. Du hittar en längre beskrivning under respektive film.

Se dem gärna tillsammans med kollegor och använd er av de förslag på diskussionsfrågor som finns bifogade under.

Från idiot till medborgare – 100 år av omsorg om de utvecklingsstörda

Kort om filmen

Språk: svenska
Längd: cirka 43 minuter

Dokumentärfilmen Från idiot till medborgare ger en historisk överblick över hur omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning har vuxit fram i Sverige. Medverkar gör bland annat Karl Grunewald som är barnpsykiatern som blev överinspektör på Socialstyrelsen 1961 och reste runt i Sverige och kontrollerade anstalter och institutioner för det man då kallade utvecklingsstörda på 1960- och 1970-talet. Han blev den som bröt tystnaden och drev på den radikala förändringen av omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning som skedde i Sverige under denna tid.

Filmen lyfter fram en för många okänd social revolution – ett paradigmskifte – som skedde under mycket kort tid under 1970- och 1980-talet. Från idiot till medborgare är en viktig påminnelse om hur vårt synsätt på våra medmänniskor kan ändras över tid – både till det bättre och sämre. Filmen har tagits fram av Stockholms stad med hjälp av produktionsbolaget Klarsyn AB.

Diskussionsfrågor kopplade till filmen Från idiot till medborgare (pdf)

 Från idiot till medborgare 2 – Så blev livet efter institutionseran

Kort om filmen

Språk: svenska (även textad)
Längd: cirka 48 minuter

Dokumentärfilmen Från idiot till medborgare 2 skildrar ett Sverige som genomgår ett paradigmskifte. Den nya synen på vad en människa är leder till kolossala förändringar i hur samhället stöttar och tar hand om människor med intellektuell funktionsnedsättning.
I filmen medverkar bland andra:
Karl Grunewald, medicinalråd på Socialstyrelsen som satte stopp för insitutioner.
Rose-Marie och Peter Millberg, mor och son som i 33 år kämpat sig genom attityder och trender i vården, skolan och boenden.
Olle Jirving, som arbetade på Karlbergs dagcenter 1974-1984.
Christina Renlund, en av Sveriges första barnpsykologer som arbetade på institution.

Filmen är framtagen med stöd av Stockholms stad genom projekt Carpe, Forum Carpes föregångare och är producerad av Klarsyn AB.

Diskussionsfrågor kopplade till filmen Från idiot till medborgare 2 (pdf)