A A A

Kursblad

Kursbladet kommer ut 1 gång per termin. Det finns att ladda ner här nedan.
I kursbladet presenteras kommande aktiviteter som ett alternativ till kalendariet. Var dock uppmärksam på att aktiviteter som inte står med i kursbladet kan tillkomma, håll därför alltid koll i kalendariet. Du hittar det genom att klicka här.

Ladda ner Kursbladet höstterminen 2018

Ladda ner Kursbladet vårterminen 2018

Ladda ner Kursbladet höstterminen 2017

Ladda ner Kursbladet vårterminen april – juni 2017

Ladda ner Kursbladet vårterminen jan – mars 2017