A A A

Material & dokumentation

Här finns allt material och all dokumentation som tagits fram under åren och som är kopplat till Carpes yrkeskrav samlat. De har i olika perioder använts i olika utvecklingsarbeten.

Vill du läsa mer Forum Carpes yrkeskrav kan du göra det på länken nedan.

Om Forum Carpes yrkeskrav »

Användning och inspiration

Ända sedan yrkeskraven presenterades har ett arbete pågått med att sprida, implementera och påbörja användandet dem. I och med det har ett inspirationsmaterial tagits fram, du hittar det...

Läs mer

Kartläggningsmaterial

Kartläggningen är ett verktyg som kan användas för kartläggning av kompetens hos den enskilda medarbetaren, arbetsgruppen och/eller verksamheten. Materialet är framtaget av en arbetsgrupp med Yrkeskravsankare under våren...

Läs mer

Kortversion Yrkeskraven

Yrkeskraven i sin fullständiga version är omfattande och är framtaget för att beskriva de kunskaper som behövs inom verksamhetsområdet ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning".  I detta material...

Läs mer

Studiecirkelmaterial

För att stötta de som vill jobbar vidare med yrkeskraven i sina arbetsgrupper finns "Att använda Yrkeskraven på jobbet". Det är tänkt att inspirera och ge tips på...

Läs mer

Yrkeskraven & Socialstyrelsens allmänna råd

Ett jämförelsematerial mellan Forum Carpes Yrkeskrav och Socialstyrelsens allmänna råd om kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om särskilt stöd...

Läs mer