A A A

Kortversion Yrkeskraven

Yrkeskraven i sin fullständiga version är omfattande och är framtaget för att beskriva de kunskaper som behövs inom verksamhetsområdet ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning”.  I detta material finns endast de två översta nivåerna, det vill säga yrkeskraven och ämnesområdena med. Kunskapsmålen och lärandemålen beskrivs i det fullständiga materialet, som du hittar här.

Ladda ner Yrkeskraven i kortversion

(Uppdaterad i oktober 2014)