A A A

Yrkeskraven & Socialstyrelsens allmänna råd

Ett jämförelsematerial mellan Forum Carpes Yrkeskrav och Socialstyrelsens allmänna råd om kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS 2014:2 (S)

Ladda ner materialet

Mars 2016 (pdf ca 700 kB)