A A A

Nyheter

Film från Forum Carpes halvdag med Länsstyrelsen om funktionsrättskonventionen

Tidigare i april anordnade Forum Carpe en halvdag tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med koppling till Agenda 2030. Det var ett mycket lyckat evenemang...
Visa nyhet

Hörselnedsättning och dövhet – nytt tema på Kunskapsguiden

Nu finns ett tema om hörselnedsättning och dövhet på Kunskapsguiden.  En hörselskada kan sitta på olika ställen i örat och den upplevs och behandlas olika beroende på var den...
Visa nyhet

Lär av historien – se filmerna om hur stödet till personer med funktionsnedsättning växt fram

Vill du och dina kollegor veta mer om hur det var att leva med funktionsnedsättning i Sverige förut? Då ska ni kolla in dokumentärfilmerna Från idiot till medborgare som berättar...
Visa nyhet

Fullsatt på föreläsning om reflektion som lärande

Under veckan anordnade Forum Carpe en heldag om reflektion som lärande. Föreläsningssalen var fullsatt när det bjöds på ett konkreta sätt att använda sig av reflektion i lärandet...
Visa nyhet

Socialstyrelsens årliga rapport om funktionshinderområdet släppt

Socialstyrelsen har släppt sin årliga lägesrapport för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Rapporten visar att det finns flera områden som fortfarande är i stort behov av...
Visa nyhet

Nytt seminarium: Så kan vi arbeta med samlarsyndrom

När hemmet överbelamrats med saker och inte längre kan användas, kan det röra sig om ett patologiskt samlande. Samlandet leder till försämrad livskvalitet och kan exempelvis leda till vräkning....
Visa nyhet

Så kan du prata med barn om tillgänglighet och delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram två tecknade filmer som ska underlätta när du behöver prata med barn om deras rätt till delaktighet och ett tillgängligt samhälle. Filmerna...
Visa nyhet

Ny film om autism från Infoteket

Infoteket om funktionshinder i Uppsala har gjort en ny film om autism. I den får vi följa Ebba och Ylva-Li som båda har en autismdiagnos, men som det yttrar sig ganska olika...
Visa nyhet

Kunskap om kvinnor med funktionsnedsättnings särskilda utsatthet

Kvinnor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för våld. Kvinnor med en autism- och/eller adhd-diagnos diagnostiseras senare i livet än män med samma funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning har en ökad risk...
Visa nyhet

Två nya nätverksträffar i kalendariet!

Som alltid händer det att det tillkommer aktiviteter i kalendariet som inte finns med i kursbladet, och så är fallet även denna vår! Det rör sig om två nätverksträffar,...
Visa nyhet

Ny rapport: bred ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Det finns en grundläggande och bred ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Men kommuner, regioner och statliga myndigheter visar ett stort intresse för att öka delaktigheten för...
Visa nyhet

Ny föreläsning: Trygg när döden närmar sig

Nu finns en ny och oerhört viktig heldag att anmäla sig till i kalendariet. Dagen tar upp frågor som till exempel vad som är viktigt när livet håller...
Visa nyhet

Kursbladet för våren 2019 är färdigt!

Nu kan du äntligen ta del av kursbladet för våren 2019! Vad sägs till exempel om en heldag om reflektion som verktyg för vardagslärande? Eller träffa kollegor i...
Visa nyhet

Se föreläsning om lågaffektivt bemötanade med Bo Heljskov Elvén

Hur hanterar man att någon kastar möbler? Psykologen Bo Hejlskov Elvén menar att man ska vänta tills de kastat färdigt. I en föreläsning om lågaffektivt bemötande som kan...
Visa nyhet

Unik dag om att jobba med utveckling och förändring genom reflektion

Är du chef, CKA eller kompetensombud och vill veta hur din arbetsplats kan uppnå lärande, insikt och förändring? Då ska du läsa vidare! Den 26 mars hålls en...
Visa nyhet

Kurs för dig som är nytt kompetensombud!

Kompetensombuden är en viktig funktion i Forum Carpes arbete. I rollen ingår exempelvis att sprida information om Forum Carpes kompetensutvecklingsinsatser, stödja kollegor i att dela med sig av...
Visa nyhet

Nätverksträff med tema schizofreni för chefer inom socialpsykiatrin

Du som är chef inom socialpsykiatrin har den 8 februari chansen att delta vid en nätverksträff där de reviderade nationella riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kommer att...
Visa nyhet

Sista chansen att gå Samhällsbaserad psykiatri (100 gp) innan den tar uppehåll!

Vill du utveckla din förmåga och kunskap att kommunicera och möta den enskilde och hens närstående? Vill du ha ett förhållningssätt som präglas av respekt och empati? Och...
Visa nyhet

Efterfrågad högskolekurs ger kunskap om AKK, lågaffektivt bemötande och MI!

Till våren erbjuder Forum Carpe en högskolelurs som heter Professionella samtal – att möta vuxna personer med funktionsnedsättning och omfattar 7,5 högskolepoäng. Extra kul är det då den har varit efterfrågad....
Visa nyhet

Nu kan du anmäla dig till vårterminens aktiviteter!

Vårterminens utbud av seminarier, kurser och nätverksträffar finns nu i Forum Carpes kalendarium. » Klicka här för att gå direkt till kalendariet. Den första aktiviteten 2019 är seminariet...
Visa nyhet

”Möta patienter med funktionsnedsättning” – ny e-utbildning för primärvården

Nu finns en ny e-utbildning på temat ”Möta patienter med funktionsnedsättning” för personal inom primärvården. Utbildningens mål är att underlätta primärvårdens omhändertagande av vuxna patienter med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar....
Visa nyhet

Kompetensombudsträff med tema kommunikation

Välkommen på en kompetensombudsträff där vi fördjupar oss i kommunikationens betydelse för motivation och förändring! Forum Carpe bjuder in Ingela Nilsson, utbildare i Motiverande samtal, som bland annat...
Visa nyhet

Förlängd ansökningstid för gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 och 2

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till gymnasiekurserna i specialpedagogik som börjar vecka 47. Läs om olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska teorier, hjälpmedel, kommunikation och mycket mer på grundläggande...
Visa nyhet

Nu kan du anmäla dig till vårens gymnasiekurser!

I vår kan du bygga på kompetensen med Forum Carpes gymnasiekurser. Lär dig mer om ledarskap eller fördjupa dig i metoder för arbete med personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Har...
Visa nyhet

Temadag ”Sexuell hälsa – en mänsklig rättighet för alla?”

I december arrangerar Forum Carpe tillsammans med Habilitering & Hälsa en heldag om rätten till sexuell hälsa för personer som har en svår intellektuell funktionsnedsättning och/eller svår rörelsenedsättning.  Under...
Visa nyhet

Plugga specialpedagogik i vinter!

Det finns fortfarande platser kvar på gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 och 2 som startar under november. Specialpedagogik 1 riktar sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men som har erfarenhet av yrket. Lär...
Visa nyhet

Föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning med psykolog Magnus Ivarsson, specialist i funktionshindrens psykologi

Forum Carpe bjuder in till en föreläsning som ger dig grundläggande kunskaper om vad intellektuell funktionsnedsättning är och vad man ska tänka på i bemötande och stöd. Föreläsare...
Visa nyhet

Ny kurs i handläggning och dokumentation

Nu ger Forum Carpe en ny tvådagarskurs i handläggning och dokumentation för dig som har arbetat ett tag inom funktionshinderområdet och vill uppdatera och fördjupa dina kunskaper. Föreläsare är Harriet...
Visa nyhet

Föreläsning om LSS ur ett anhörigperspektiv

I boken ”Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv" skriver Eva Borgström om LSS ur sitt perspektiv som mamma till Simon med en måttlig intellektuell funktionsnedsättning....
Visa nyhet

Nätverksträffar för konst och musikskapande verksamheter

Under hösten anordnar Forum Carpe två nätverksträffar för konst och musikskapande verksamheter: 28 september kan du delta i en workshop om konstskapande verksamhet med Mia Naskali och Maria Bergqvist Lee från daglig verksamhet i...
Visa nyhet

Välkommen på informationsträff om Delaktighetsmodellen!

Vad är Delaktighetsmodellen och hur fungerar den i praktiken? Vad krävs av chefer, verksamheter och Vägledare för att arbeta med modellen och vad innebär det att utbilda Vägledare?...
Visa nyhet

Kurs på lätt svenska om intellektuell funktionsnedsättning

Är du ny på jobbet och behöver kunskaper på ett enkelt sätt? Du kanske har svenska som andra språk eller av andra anledningar behöver mer tid och längre förklaringar av svåra ord....
Visa nyhet

En dag om åldrande och den sista tiden i livet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Är vi som arbetar inom boende, daglig verksamhet och personlig assistens förberedda på ändrade behov och önskningar när personer med intellektuell funktionsnedsättning åldras? Hur förhåller vi oss till och...
Visa nyhet

Missa inte kursen om systematisk uppföljning i evidensbaserad praktik!

Under hösten ger Forum Carpe en högskolekurs om systematisk uppföljning i evidensbaserad praktik  med Kristina Engwall som är docent och forskningsledare vid FoU Södertörn. Missa inte chansen att lära dig...
Visa nyhet

Sista chansen att söka högskolekursen om personer med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar!

Det finns fortfarande platser kvar på högskolekursen "Ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar" men tiden är knapp. Sista ansökningsdatum är 22 augusti så skicka in din...
Visa nyhet

Ny bok om funkis och HBTQ

Projektet "Jag är berättaren" är en möjlighet för hbtq-personer som bor i gruppbostad eller jobbar i daglig verksamhet att berätta och skriva om sina erfarenheter. Nu kommer projektets första bok...
Visa nyhet

Vill du jobba mer med delaktighet och inflytande?

Delaktighetsmodellen handlar om ökad delaktighet och inflytande och är ett arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag. Modellen bygger på dialogsamtal mellan den...
Visa nyhet

Nu drar snart hösten på Forum Carpe i gång!

Augusti är här, några är fortfarande sommarlediga och andra är tillbaka i full kraft på sina arbetsplatser. På Forum Carpe har arbetet nu börjat med att förbereda inför...
Visa nyhet

Forum Carpes hemsida tar sommarledigt

Juli är här och allt fler har påbörjat sin semester. I och med det tar Forum Carpes hemsida också sommarledigt men återkommer med full kraft i augusti igen....
Visa nyhet

Forum Carpes hemsida har fått ett nytt utseende och en ny, smart funktion!

Under våren har det jobbats på förbättra Forum Carpes hemsida för att göra den ännu lite vassare och nu är resultatet klart! Framför allt handlar det om att...
Visa nyhet

Höstens kalendarium och kursblad är nu färdigt!

Sommarsemestrarna är på ingång och kanske vill vi egentligen inte tänka på att det en gång ska bli höst och mörkare igen. Något gott som årstidsväxlingen ändå för...
Visa nyhet

Tips på filmer från Forum Carpe

Sommaren är här och Forum Carpes sista aktivitet för terminen har hållits. Nu laddas det för en ny fullmatad höst men om du känner att du inte kan...
Visa nyhet

Nytt material om hur det är att bli vuxen

Att bli vuxen innebär att man får mer ansvar och ofta kan det dyka upp en massa frågor. Det kan till exempel handla om att man funderar över...
Visa nyhet

Tips om höstens första gymnasie- och högskolekurser

Snart släpps det nya kursbladet men redan nu vill verksamhetsledningen tipsa om höstens första gymnasie- och högskolekurser! Här nedan ser du kursstart, datum för lärarledda träffar samt datum...
Visa nyhet

”Assistanshundar för bättre hälsa och delaktighet” – nytt kunskapsstöd från Myndigheten för delaktighet

Det är sedan länge känt hur assistanshundar påverkar sina förare i positiv riktning, inte bara i den trygghet och frihet de ger utan även i sociala sammanhang. Nu har...
Visa nyhet