A A A

Anmäl dig till vårens gymnasiekurser redan nu!

22 oktober, 2020

Behöver du grundläggande kunskaper inom funktionshinderområdet eller vill du kanske utbilda dig till stödpedagog längre fram? Nu kan du anmäla dig till vårens gymnasiekurser som hjälper dig att nå dina mål.

Den första gymnasiekursen är Specialpedagogik 2 som startar redan i januari och genomförs digitalt och på distans. De två senare, Specialpedagogik 1 och Hälsopedagogik, startar i mars och april. Om du har planer på att utbilda dig till stödpedagog kan det vara bra att redan nu läsa Hälsopedagogik eftersom den kursen är obligatorisk för att kunna söka till stödpedagogutbildningar.

För de senare kurserna är det ännu inte bestämt om de genomförs med fysiska eller digitala träffar. Vi följer myndigheternas rekommendationer och uppdaterar på hemsidan så fort vi vet vilken form som blir aktuell.

Start 29/1 Specialpedagogik 2 (100 gp)

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Under kursen får du fördjupade kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättning. Kursen ger även fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.  Du får lära dig mer om hur olika verksamheter har växt fram inom det specialpedagogiska området och hur den historiska utvecklingen bidrar till det synsätt vi har idag.

Kurskostnad 4 000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare.

Tid Start 29/1, kl. 9.00-16.00

Plats Kursen genomförs digitalt på de utsatta datumen. Läs mer på länken för att veta vad du behöver för att kunna genomföra kursen.

Målgrupp Kursen vänder sig till dig som har läst den valbara kursen utvecklingsstörning/ funktionshinder (Omvårdnadsprogrammet) eller Människor i behov av stöd (Barn- och fritidsprogrammet) eller har motsvarande kunskaper samt har erfarenhet av yrket.

Anmälan Senast 4/1 på Specialpedagogik 2 (100 gp) »

Start 16/3 Specialpedagogik 1 (100 gp)

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.  Kursen ger även kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Kommunikationens betydelse och samtalsmetodik behandlas i kursen där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande kommunikation. Kursen innehåller även en genomgång av kognitiva hjälpmedel, kommunikativa hjälpmedel, förflyttningshjälpmedel och taktila hjälpmedel. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Kurskostnad 4 000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare.

Tid Start 16/3, kl. 9.00-16.00

Plats På grund av coronapandemin vet vi inte i dagsläget om kursen kommer ges digitalt eller i fysisk form. Vi följer myndigheternas rekommendationer och uppdaterar på hemsidan så fort vi vet vilken form som blir aktuell.

Målgrupp Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.

Anmälan Senast 19/2 på Specialpedagogik 1 (100 gp) »

Start 1/4 Hälsopedagogik (100 gp)

Kursen Hälsopedagogik handlar om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får lära dig att arbeta förebyggande för att främja en så god hälsa som möjligt. Kursen tar upp olika hälsofrämjande arbetssätt och du får kunskap om hur du kan motivera och skapa förutsättningar så att den enskilde ska kunna göra så hälsosamma val som möjligt. Ett salutogent förhållningssätt som utgår från den enskildes förutsättningar och delaktighet är en viktig grund för detta.

Kursen tar upp både frisk- och riskfaktorers påverkan på hälsa, till exempel kost, motion, rekreation samt droger och stress. De metoder som ingår i kursen utgår från de lagar, mål, och överenskommelser för folkhälsoarbete på nationell och internationell nivå.

Om du ska söka utbildning till stödpedagog är denna kurs obligatorisk.

Kurskostnad 4 000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare.

Tid Start 1/4, kl. 9.00-16.00

Plats På grund av coronapandemin vet vi inte i dagsläget om kursen kommer ges digitalt eller i fysisk form. Vi följer myndigheternas rekommendationer och uppdaterar på hemsidan så fort vi vet vilken form som blir aktuell.

Målgrupp Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket. Om du ska söka utbildningen till stödpedagog på yrkeshögskola är denna gymnasiekurs ett obligatoriskt förkunskapskrav.

Anmälan Senast 5/3 på Hälsopedagogik (100 gp) »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.