A A A

”Assistanshundar för bättre hälsa och delaktighet” – nytt kunskapsstöd från Myndigheten för delaktighet

Det är sedan länge känt hur assistanshundar påverkar sina förare i positiv riktning, inte bara i den trygghet och frihet de ger utan även i sociala sammanhang. Nu har Myndigheten för delaktighet tagit fram en ny rapport i frågan. Du hittar den genom att klicka här.