A A A

Få inspiration och nya infallsvinklar på vårens nätverksträffar!

13 januari, 2020

De öppna närverksträffarna inom Forum Carpe är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kollegor över kommungränserna. Träffarna är mycket uppskattade och skapas utifrån de behov som finns hos de närvarande kommunerna. Till exempel kan man efterfråga att ett särskilt område eller fråga lyfts vid en träff och ibland finns möjlighet att bjuda in sakkunniga och experter.

Alla inom varje specifik målgrupp är välkomna att delta vid träffarna.

Missa inte chansen att få nya synvinklar på just det du brottas med i ditt arbete!

Vårterminens öppna nätverksträffar per yrkeskategori

Konstskapande verksamheter, 31 januari

Workshop – ”show and tell” ta med och visa olika tekniker eller projekt ni håller på med. Klicka här för mer information och anmälan.

Sjuksköterskor inom HSL-teamen, 7 februari

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Chefer inom personlig assistans, 11 februari

Ekonomi, hur gör vi? Hur klara ekonomin och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare? Hur möter vi krav på kompetens? Klicka här för mer information och anmälan.

Verksamhetsutvecklare, 12 februari

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Arbetsterapeuter inom HSL, 18 februari

Företaget Wellbee är inbjudet att informera om appen med samma namn. Wellbee är en vardagsplanerings-app för personer i behov av kognitivt stöd. Klicka här för mer information och anmälan.

Gruppledare i VIP, 19 februari

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-teamen, 21 februari

Anna Thomsson, handläggare inom funktionshinderområdet på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, deltar och lyfter frågan om rätten till jämlik hälsa. Klicka här för mer information och anmälan.

Stödpedagoger och ansvariga chefer, 6 mars

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Fysioterapeuter/sjukgymnaster inom HSL, 10 mars

Uppföljning av ”Fysisk aktivitet på recept (FAR) – hur går det? Goda exempel att dela med sig av. Dialog kring aktuella frågor från deltagarna. Klicka här för mer information och anmälan.

Chefer inom socialpsykiatrin, 12 mars

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Träfflokal socialpsykiatrin, 19 mars

Vi träffas på Lejdarens träfflokal och gör ett studiebesök och sedan har vi en gemensam dialog efter rundvandringen. Klicka här för mer information och anmälan.

Handläggare, 26 mars

Barnkonventionen blir lag – hur arbetar vi med barnrättsperspektivet i praktiken? Komplexa behov av stöd. Daglig verksamhet – arbetsliv. Klicka här för mer information och anmälan.

Musikskapande verksamheter, 27 mars

En förmiddag av workshop-karaktär. Mycket står på programmet, bland annat hur man kan göra lyror och maracas. Klicka här för mer information och anmälan.

Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet, 2 april

Sofia Göransson, arbetsterapeut och Anna Kristensen, stödassistent från Ekerö Kommun, är inbjudna för att berätta om metoden CPS som på svenska står för samarbetsbaserade och proaktiva lösningar. Klicka här för mer information och anmälan.

Gruppledare i VIP, 6 maj

Värdskapet för denna kommande träff har Nynäshamns kommun. Chefer som arbetar i kommuner/stadsdelsförvaltningar som har utbildade gruppledare i VIP bjuds även in denna gång. Våld i nära relationer är ett prioriterat område den här träffen. Klicka här för mer information och anmälan.

Sjuksköterskor i HSL-teamen, 29 maj

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Chefer, samordnare & MAS:ar inom HSL, 9 juni

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Stödpedagoger och ansvariga chefer, 11 juni

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.