A A A

Film från Forum Carpes halvdag med Länsstyrelsen om funktionsrättskonventionen

16 april, 2019

Tidigare i april anordnade Forum Carpe en halvdag tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med koppling till Agenda 2030. Det var ett mycket lyckat evenemang där de 100 platserna tog slut på endast fyra dagar.

Publiken fick bland annat ta del av ett konkret exempel på hur man kan arbeta med konventionen samt tips och verktyg för framtiden, och talade gjorde representanter från Funka, Lika Unika Akademi och Myndigheten för delaktighet. Lina Hedlund, sekreterare i funktionshindersrådet på Södermalm och paraplysamordnare på Södermalms stadsdelsförvaltning, samt Pia Enhage, funktionshinderombudsman för Stockholm stad talade också.

Under dagen berättade Lina Hedlund och Pia Enhage också för Forum Carpe kring sina tankar kring konventionen och hur den praktiskt kan användas i det dagliga arbetet, vilket du kan se i filmen här under.

I maj anordnar Forum Carpe en ny halvdag i egen regi kring konventionen. Dagen är redan redan men det finns möjlighet att skriva upp sig på reservplats. Läs mer om den förmiddagen genom att klicka här och håll fortsatt utkik i kalendariet, då förmiddagen som hålls i maj kommer att återkomma till hösten.

Mer information

» Klicka här för att komma till kalendariet

» Klicka här för att se andra filmer från Forum Carpe

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.