A A A

Fullsatt på föreläsning om reflektion som lärande

26 mars, 2019

Under veckan anordnade Forum Carpe en heldag om reflektion som lärande. Föreläsningssalen var fullsatt när det bjöds på ett konkreta sätt att använda sig av reflektion i lärandet på arbetsplatsen. Eva Norman, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, som tillsammans med sin kollega Marie Birge Rönnerfält har skrivit boken Reflektion som arbetsutveckling, föreläste.

– Reflektion är grunden till allt lärande. Kunskap är inte bara det vi läser oss till utan även erfarenhet vi har från arbetet. Jag tycker det är jätteviktigt att vi sätter oss ner och reflekterar över vad som funkar bra och vad funkar mindre bra, säger hon.

Eva Norman menar att reflektion är nyckeln till framgång, men för att reflektionen på arbetsplatsen ska bli lyckosam finns det en person som är central; chefen.

– Utan chefen ingenting. Arbetet med reflektion måste komma från chefens håll och drivas av chefen. Det är chefen som måste initiera arbetet med reflektion och ge förutsättningarna för det, fortsätter Eva Norman.

Andra viktiga faktorer för att lyckas i det arbetet menar hon är att alla på arbetsplatsen deltar och att det finns någon som leder arbetet och gruppen. Denna någon behöver inte vara chefen menar Eva Norman, utan att det tvärtom kan finnas vinning med att det är någon annan.

– Det kan vara svårt för en medarbetare att reflektera kring en situation som man kanske inte är så nöjd med och sedan direkt efter det gå in i ett medarbetarsamtal med chefen om chefen också var med vid reflektionstillfället, säger hon.

Mer information

Eva Normans och Marie Birge Rönnerfälts bok uppdateras just nu och planeras ges ut igen under slutet av 2019. Vill du ändå beställa boken redan nu, i den tidigare versionen, kan du göra det genom att klicka här. Då kommer du till Äldrecentrums hemsida där du också hittar mer information om boken.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.