A A A

Kunskap om kvinnor med funktionsnedsättnings särskilda utsatthet

Fyra kvinnor håller om varandras ryggar. De är klädda i starka färger i rosa och lila ton. Bilden är beskuren så endast ryggarna syns och huvud och större delen av benen är utanför bild.

Kvinnor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för våld.

Kvinnor med en autism- och/eller adhd-diagnos diagnostiseras senare i livet än män med samma funktionsnedsättning.

Kvinnor med funktionsnedsättning har en ökad risk att hamna i fattigdom jämfört med män med någon form av funktionsnedsättning.


I dag på Internationella kvinnodagen, 8 mars, vill Forum Carpe särskilt belysa att kvinnor med funktionsnedsättning är drabbade av samma samhällsstrukturer och ojämlikhet som alla andra kvinnor. Skillnaden är att kvinnor med någon form av funktionsnedsättning är oftare utsatta, drabbas hårdare eller glöms bort. 

För att ändra på det här krävs flera saker men ett sätt är att skaffa sig kunskap. Kunskap ger något att ta avstamp ifrån. Kunskap ger makt.

Här under hittar du ett antal länkar med kunskap.

» Klicka här för att se Sagas historia. Saga har en aspergerdiagnos. I filmen berättas det också om flickor generellt med autism och varför de diagnostiseras senare än pojkar. Filmen är gjord av Autism- och Aspergerförbundet/E-autism.

» Klicka här för att se en film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Filmen är gjord av Myndighetens för delaktighet, MFD, och kan användas som introduktion till att jobba med frågan. På länken hittar du också rapporten ”Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning”.

» Klicka här för att Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Just nu kartlägger Myndigheten för delaktighet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att kvinnor med funktionsnedsättning ska vara ekonomiskt jämställda övriga samhället. Kartläggningen görs på uppdrag av regeringen och ska redovisas senast den 15 april i år. » Klicka här för att läsa mer om det.

Tycker du att vi har missat någon viktig information eller länk? Tipsa genom att mejla på forumcarpe@stockholm.se