A A A

Kurs för dig som är nytt kompetensombud!

29 januari, 2019

Kompetensombuden är en viktig funktion i Forum Carpes arbete. I rollen ingår exempelvis att sprida information om Forum Carpes kompetensutvecklingsinsatser, stödja kollegor i att dela med sig av sina kunskaper samt vara en dialogpart till Forum Carpe om vilka kompetensbehov som finns. Ett kompetensombud utses av respektive arbetsplats och bör vara någon som både har kollegors och chefs förtroende.

Nu erbjuds en dag för dig som är ny i rollen som kompetensombud och vill veta mer om vad uppdraget kan innebära!

Exempel på frågor som tas upp:

  • Forum Carpe – vad är det?
  • Kompetensombud – vad är det?
  • Olika sätt att lära
  • Utmaningar och möjligheter när nytt ska läras
  • Synliggöra kompetens vi har och vad vi behöver
  • Lärande arbetsplatser – mångfald & jämställdhet
Kursen är en heldag och hålls fredag 22 februari. Läs mer och anmäl dig här!

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.