A A A

Kurs i ökad delaktighet och inflytande för den enskilde

23 januari, 2020

Vill du lära dig hur ni kan jobba för att öka delaktigheten och inflytandet för den enskilde?

Då ska du titta närmare på Delaktighetmodellen. Modellen är ett arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande för sitt liv och sin vardag. Den underlättar dialog mellan personer som tar emot stöd och personal för att stärka inflytande och delaktighet på gruppnivå.

Kursen omfattar fem tillfällen, varav ett är en heldag och övriga träffar halvdagar. Första och sista tillfället sker tillsammans med vägledare, vägledares chefer och chefer från de verksamheter där delaktighetsslingor ska genomföras.

Klicka här för mer information och anmälan

Klicka här för att läsa mer om Delaktighetsmodellen

Kursstart 4 mars och sista anmälningsdag är 12 februari.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.