A A A

Missa inte höstens nätverksträffar för din yrkesgrupp!

3 oktober, 2019

Tre personer står och pratar med varandra utomhus. De ser glada ut.

De öppna närverksträffarna inom Forum Carpe är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kollegor över kommungränserna. Träffarna är mycket uppskattade och skapas utifrån de behov som finns hos de närvarande kommunerna. Till exempel kan man efterfråga att ett särskilt område eller fråga lyfts vid en träff och ibland finns möjlighet att bjuda in sakkunniga och experter.

Alla inom varje specifik målgrupp är välkomna att delta vid träffarna.

Missa inte chansen att få nya synvinklar på just det du brottas med i ditt arbete!

Höstens öppna nätverksträffar per yrkeskategori

Chefer inom socialpsykiatrin, 9 oktober

Temat: hur kan man involvera brukare i sin verksamhetsutveckling? Klicka här för mer information och anmälan.

Musikskapande verksamheter, 11 oktober

Dialog och erfarenhetsutbyte kring flera anmälda frågor, samt film från UNIKA:s musikalverksamhet. Klicka här för mer information och anmälan.

Chefer inom personlig assistans, 17 oktober

Anställningsformer, PAN och HÖK, hur används det? Hur är assistenter rekryterade och vilken anställning blir det tal om är frågor som lyfts? SKL (Sveriges kommuner och landsting) medverkar. Klicka här för mer information och anmälan.

Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet, 17 oktober

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Konstskapande verksamheter, 18 oktober

Kulturverkstan i Sollentuna berättar om kulturprojektet som mynnade ut i en musikal och en vernissage i våras. Klicka här för mer information och anmälan.

Handläggare, 23 oktober

Den här gången har vi dialog kring bland annat: hur kan vi arbeta med personer som har komplexa behov av stöd med anledning av exempelvis samsjuklighet och beroende? Klicka här för mer information och anmälan.

Sjuksköterskor inom HSL-teamen, 22 november

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-teamen, 6 december

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Gruppledare i VIP (Viktig Intressant Person), 12 december

I rollen som gruppledare väcks många gånger frågor och känslor som gör att det finns behov av att träffa andra gruppledare för att reflektera, lära av och med varandra och utvecklas i rollen. Klicka här för mer information och anmälan.

Stödpedagoger och ansvariga chefer, 13 december

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.