A A A

Missa inte! Två aktiviteter som riktar sig till verksamhetsområdet personlig assistans

10 februari, 2021

Den ena är en öppen nätverksträff för chefer inom personlig assistans, då Stockholm stads funktionshinderinspektörer presenterar resultatet av genomförd granskning hösten 2020.

Fokus i granskningen var ärendeprocessen utifrån inkommen ansöka, utredning, beslut, beställning samt journalanteckningar. Syftet med funktionhinderinspektörernas granskning är att stimulera verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete samt sprida goda exempel.

Den andra aktiviteten är föreläsningen Neurologiska sjukdomar, där nätverket för chefer inom personlig assistans bland annat varit delaktiga i inventering av innehållet för kursen

26/2 Öppet nätverk chefer inom personlig assistans

Stockholm stads funktionshinderinspektörer är inbjudna och presenterar sin granskning. Forum för erfarenhetsutbyte och dialog.

Målgrupp: Chefer inom personlig assistans

Sista anmälningsdag: 19 februari

Klicka här för att läsa mer och komma till anmälan »

25/3 Neurologiska sjukdomar

Föreläsningen ger dig grundläggande kunskap om olika neurologiska sjukdomar som ALS, Parkinson, Stroke och olika typer av demens med mera.

Målgrupp: Personliga assistanser

Sista anmälningsdag: 11 mars

Klicka här för att läsa mer och komma till anmälan »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.