A A A

”Möta patienter med funktionsnedsättning” – ny e-utbildning för primärvården

Nu finns en ny e-utbildning på temat ”Möta patienter med funktionsnedsättning” för personal inom primärvården. Utbildningens mål är att underlätta primärvårdens omhändertagande av vuxna patienter med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det är en gedigen utbildning som, förutom konkreta råd om bemötande, även tar upp fakta om olika funktionsnedsättningar, levnadsvanor, vanliga hälsoproblem och samsjuklighet inom gruppen. Den innehåller också mer allmänna moment med ämnen som utmanande beteende, lagar och regler kring tillgänglighet och delaktighet samt kommunikativa stöd.

E-utbildningen har tagits fram av Habilitering och Hälsa och finns både i den inloggningsbara delen av kursplattformen Lärtorget liksom i den öppna delen. Tanken är att utbildningen ska vara tillgänglig för alla landstingsdrivna och privata enheter.

»Klicka här för att komma till utbildningen.