A A A

Nätverksträff med tema schizofreni för chefer inom socialpsykiatrin

24 januari, 2019

Du som är chef inom socialpsykiatrin har den 8 februari chansen att delta vid en nätverksträff där de reviderade nationella riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kommer att presenteras. Presentationen görs av Sofia von Malortie från Socialstyrelsen och Louise Kimby från Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting. De kommer också berätta om det nationella vård- och insatsprogrammet för schizofreni som håller på att tas fram.

Under förmiddagen kommer även följande punkter lyftas:

  • Hur kan vi arbeta med delat beslutsfattande?
  • Hur kan vi stödja personer med självstigma?

Missa inte denna spännande nätverksträff!

Läs mer och anmäl dig här!

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.