A A A

Ny handbok om LSS för barn och unga

25 januari, 2021

En liten pojke sitter på en bänk och skrattar. I sitt knä har han en bok.

Socialstyrelsen har uppdaterat sin handbok Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Boken är både till för dig som är handläggare och för dig som jobbar på utförarsidan. 

I handboken får du juridisk vägledning som underlättar ditt arbete. Den beskriver insatser till barn och unga och annat samhällsstöd som kan underlätta för familjer som har ett barn med funktionsnedsättning.

Bokens innehåll bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, utlåtanden från Justitieombudsmannen och evidensbaserad praktik. Den är ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:6) om bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS.

Förändringar i lagstiftningen sedan senaste upplagan

Handboken har nu uppdaterats en tredje gång eftersom det skett flera förändringar i lagstiftningen. Till exempel har FN:s konvention om barns rättigheter blivit svensk lag och i LSS-lagstiftningen har vad som anses vara grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans ändrats.

För att läsa handboken digitalt eller ladda ner den, klicka på länken nedan.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen (pdf)

Till dig som är handläggare

Missa inte nätverksträffen den 16/2, anmäl dig via länken nedan.

Öppet nätverk handläggare 16 februari

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.