A A A

Ny publikation: Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten

3 februari, 2020

Zi Nguyen Unsplash

Socialstyrelsen har släppt en ny publikation med titeln Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten.

Anledningen är att möten med myndigheter kan vara en utmaning för personer med autism. Bemötandet behöver därför anpassas efter den enskildes behov och svårigheter. På så sätt säkerställer man att alla får likvärdig tillgång till socialtjänsten.

Socialstyrelsens nya publikation ger tips och råd på hur möten mellan socialtjänst och den enskilde kan underlättas.

Du hittar publikationen genom att klicka här.

 

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.