A A A

Ny rapport: bred ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Det finns en grundläggande och bred ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Men kommuner, regioner och statliga myndigheter visar ett stort intresse för att öka delaktigheten för de enskilda.

Det är några av resultaten i Myndigheten för delaktighets nya rapport ”Uppföljning av funktionshinderpolitiken 2018”. I år har man tittat särskilt på utbildning, arbetsliv och digitalisering. Delaktigheten inom dessa områden påverkar också i hög grad delaktigheten inom andra områden.

» Du hittar rapporten genom att klicka på länken här.

» Och du kommer till Myndigheten för delaktighets startsida genom att klicka här.