A A A

Nytt i kalendariet: Stödja hälsofrämjande arbete

2 mars, 2020

I kalendariet har det nu lagts till en ny aktivitet! Den heter Stödja hälsofrämjande arbete och hålls 16 april.

Då kommer Habilitering & hälsa och berättar om sitt uppdrag och vad yrkesverksamma kan få hjälp med där. De kommer beröra psykisk ohälsa, beteendeproblem och samarbete mellan dem och kommuner, primärvård och psykiatri.

Dessutom kommer representanter från projektet Hälsan spelar roll som drivs av Akademiskt primärvårdscentrum, APC. De berättar om projektet och hur vi kan ge personer med LSS-insats ökad makt och möjlighet att göra självständiga och hälsosamma val i vardagen.

Målgrupp för dagen är medarbetare och chefer, såväl inom utförarverksamhet som på myndighetssidan och i de kommunala HSL-teamen.

Läs mer och anmäl dig genom att klicka här »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.