A A A

Plugga specialpedagogik i vinter!

Det finns fortfarande platser kvar på gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 och 2 som startar under november.

Specialpedagogik 1 riktar sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men som har erfarenhet av yrket. Lär dig mer om bland annat olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska teorier, samtalsmetodik med fokus på alternativ kompletterande kommunikation och planering, genomförande samt utvärdering av specialpedagogiska aktiviteter.

» Klicka här för att läsa mer om kursen Specialpedagogik 1 

Specialpedagogik 2 vänder sig till dig som vill fördjupa dina tidigare kunskaper och lära dig mer om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar.  Kursen tar bland annat upp hur man arbetar utifrån lagar och styrdokument för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet samt innehåller även moment om etik och förhållningssätt. Observera att Specialpedagogik 2 inte ges under våren 2019 så passa på att anmäla dig nu!

» Klicka här för att läsa mer om kursen Specialpedagogik 2