A A A

Sista platserna för höstterminen – kniper du en av dem?

12 november, 2020

Planeringen för vårterminen pågår för fullt men ännu finns det lite kvar av hösten och det finns fortfarande några platser kvar på nätverk och föreläsningar. Har du tur blir en av dem din!

Här under hittar du alla höstens nätverk och föreläsningar det finns platser kvar på. Och glöm inte bort att du redan nu kan anmäla dig eller din medarbetare till vårens gymnasiekurser. Du hittar länkar till dem längst ner i det här nyhetsinlägget.

27/11 Öppet nätverk Chefer inom socialpsykiatrin

En nätverksträff för dig som är chef inom socialpsykiatrin, antingen på beställar- eller utförarsidan. Vid den här nätverksträffen har vi fokus på inskickade frågor som inte hanns med vid förra träffen. Det kommer exempelvis vara dialog om hur man löser bostadssituationen för personer som saknar egen bostad och har svårt att bli godkända av hyresvärdar. Det kommer också vara erfarenhetsutbyte om hur dialogen och samarbetet mellan beställare och utförare ser ut.

Klicka på länken nedan för mer information och anmälan

Öppet nätverk Chefer inom socialpsykiatrin »

2/12 Chefer inom personlig assistans

Tema denna gång är bland annat: Nuläge. Svårt just nu? Bra hos oss! Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Chefer inom personlig assistans »

4/12 Sjuksköterskor inom HSL

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Sjuksköterskor inom HSL »

9/12 Stödpedagoger och chefer

Erfarenhetsutbyte kring arbetssätt, verktyg och arbeta i praktiken som stödpedagog. Dialog i smågrupper. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Stödpedagoger och chefer »

10/12 Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL

Annika Brar, habiliteringsläkare från Habilitering & Hälsa är inbjuden att prata om bland annat:

  • Gränsdragningar mellan habiliteringen och den kommunla hälso- och sjukvården
  • Hur kan vi få till ett fungerande samarbete mellan olika vårdgivare?
  • Hälsofrämjande arbete för målgruppen inom LSS och socialpsykiatri
  • Vad ser vi för förbättringar mellan Habilitering & Hälsa och psykiatrin?
  • Aktuell forskning och utveckling

Åsa Hellström, enhetschef för LSS-hälsan inom Stockholm stad berättar om Nationella och Regionala primärvårdsrådet.

Lyfta gärna frågor i anmälan ni vill ta upp med Annika Brar eller som ni vill diskutera i nätverket.

Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL »

15/12 Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Välkommen till en föreläsning som ger dig grundläggande kunskaper om vad intellektuell funktionsnedsättning är och vad man ska tänka på i bemötande och stöd. Personer berättar också under dagen utifrån sin erfarenhet om hur det är att leva med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Vad är intellektuell funktionsnedsättning, IF? »

Anmäl till vårens gymnasiekurser är öppen

Du kan redan nu anmäla dig eller din medarbetare till vårens gymnasiekurser. Du hittar mer information på länkarna här under.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.