A A A

Socialstyrelsens årliga rapport om funktionshinderområdet släppt

En man sitter vid ett bord med ryggen mot kameran. Solen skiner stark genom ett stort fönster framför honom och bländar kameran.

Socialstyrelsen har släppt sin årliga lägesrapport för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Rapporten visar att det finns flera områden som fortfarande är i stort behov av utveckling.

Bland annat så finns det brister i barnperspektivet vid tillämpningen av LSS, begränsade förutsättningar att identifiera när personer med funktionsnedsättning drabbas av våld och det konstateras att det är få som går från daglig verksamhet till reguljära arbeten eller studier.

» Genom att klicka här kommer du till rapporten på Socialstyrelsens hemsida. Där kan du ladda ner den och läsa den i sin hel het.