A A A

Tips på webbutbildningar om hygien och covid-19

2 april, 2020

Närbild på löddriga händer över en diskho.

Här hittar du tips på utbildningar och kunskapsstöd kring hygien och skyddsutrustning för att minska spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Vissa av materialen är framtagna med det nya coronaviruset i åtanke medan andra är mer generella.

Håll dig gärna uppdaterad på den senaste informationen från Region Stockholms till kommunala verksamheter. Här finns beskrivet hur de kommunala verksamheternas rutiner påverkas av det nya coronaviruset och covid-19. Sidan uppdateras löpande. Du hittar den genom att klicka här »


Karolinska Institutets e-utbildningar om hygien och personlig skyddsutrustning kopplat till covid-19

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Utbildningarna stärker beredskapen och ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbete att förhindra spridning.

Du hittar utbildningarna genom att klicka här »

Vårdgivarguidens webbutbildning i basal hygien

Personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner. Utbildningen är kostnadsfri för alla oavsett avtal med Vårdhygien till och med 31 maj.

Klicka här för att komma till utbildningen »

Samtal och omvårdnad i livets slutskede kopplat till covid-19

Palliativt kunskapscentrum har tagit fram ett antal filmer om omvårdnad i livets slutskede och de samtal som man kan tänkas behöva ha då, båda kopplade till covid-19.

Du hittar filmerna om du klickar här »

Vårdhandbokens avsnitt om basala hygienrutiner och arbetskläder

Vårdhandboken vänder sig främst till dig som arbetar inom vård och omsorg. Här hittar du till exempel avsnittet om basala hygienrutiner och arbetskläder men även 120 ämnesområden till.

Klicka här för att komma till avsnittet om basala hygienrutiner och arbetskläder »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.