A A A

Träffa kollegor från andra kommuner på höstens nätverksträffar

17 augusti, 2020

De öppna nätverksträffarna inom Forum Carpe är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kollegor över kommungränserna. Träffarna är mycket uppskattade och skapas utifrån de behov som finns hos de närvarande kommunerna.

Till exempel kan man efterfråga att ett särskilt område eller fråga lyfts vid en träff och ibland finns möjlighet att bjuda in sakkunniga och experter.

Alla inom varje specifik målgrupp är välkomna att delta vid träffarna.

Missa inte chansen att få nya synvinklar på just det du brottas med i ditt arbete!

Under hösten 2020 är de allra flesta nätverksträffar digitala medan några genomförs på plats efter önskemål från nätverket.

Du hittar resten av hösten utbud i kalendariet. Klicka här för att komma dit »

Höstens öppna nätverksträffar per yrkeskategori

Arbetsterapeuter HSL, 8 september

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan »

Gruppledare VIP, 10 september

Vid denna träff medverkar Länsstyrelsen för att presentera sitt uppdrag om att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Klicka här för mer information och anmälan »

Stödpedagoger och ansvariga chefer, 11 september

En förmiddag med fokus på att beskriva hälsosituationen för personer med funktionsnedsättning och hur vi tillsammans kan hjälpas åt att arbeta förebyggande kring hälsa. Klicka här för mer information och anmälan »

Sjuksköterskor HSL, 18 september

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan »

Sjukgymnaster HSL, 22 september

Diskussion om Medicinsk Teknisk Produkt (MTP) och inventering av detta. Dialog kring aktuella frågor från deltagarna. Klicka här för mer information och anmälan »

Chefer personlig assistans, 29 september

Tema denna gång är bland annat: Nuläge. Svårt just nu? Bra hos oss! Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan »

Chefer socialpsykiatri, 1 oktober

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan »

Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL, 2 oktober

Innehåll: Återkoppling från Arbetsgruppen För Fungerande Sjukvård. Gemensam dialog – lärdomar från cororonasituationen. Information från Forum Carpe. Klicka här för mer information och anmälan »

Verksamhetsutvecklare, 8 oktober

Tema denna gång är bland annat: öppna jämförelser. Hur arbeta med resultatet? Leder det till verksamhetsutveckling? Klicka här för mer information och anmälan »

Musikskapande verksamheter, 9 oktober

En förmiddag i workshops karaktär. Mycket står på programmet, bland annat: hur kan man göra lyror och maracas? Tillverkning av plektrum och regnrör. Klicka här för mer information och anmälan »

Handläggare, 13 oktober

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan »

Gruppledare VIP, 19 november

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan »

Chefer inom personlig assistans, 2 december

Tema denna gång är bland annat: Nuläge. Svårt just nu? Bra hos oss! Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan »

Stödpedagoger och ansvariga chefer, 9 december

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan »

Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL, 10 december

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka här för mer information och anmälan »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.