A A A

Två nya nätverksträffar i kalendariet!

Som alltid händer det att det tillkommer aktiviteter i kalendariet som inte finns med i kursbladet, och så är fallet även denna vår! Det rör sig om två nätverksträffar, en för chefer och samordnare som har utbildade vägledare i Delaktighetsmodellen och en för stödpedagoger och ansvariga chefer.Du hittar mer information om respektive träff här nedan.

11/4 Nätverksträff för chefer/samordnare inom DMO

Många vittnar om att det är svårt att få till struktur kring arbetet med Delaktighetsmodellen och att genomföra ”slingor”.  Syftet med denna nätverksträff är därför att tillsammans utbyta erfarenheter kring implementering av DMO.

Innehållet för förmiddagen är bland annat att Norrtälje kommun berättar hur de lagt upp arbetet och hur de arbetar med implementeringen. Detta har också mynnat ut i en film.

Träffen kommer också lyfta dialogfrågor som vad beror det på att vägledare inte får genomföra ”delaktighetsslingor” samt hur tar man tillvara på den resurs som en utbildad vägledare är?

» Mer information om nätverksträffen samt anmälan hittar du genom att klicka här.

26/4 Nätverksträff för stödpedagoger och ansvariga chefer

Välkomna till en första nätverksträff för dig som stödpedagog tillsammans med dig som ansvarig chef. Ett dialogforum för stödpedagoger och chefer för utbyte av erfarenheter och få inspiration av varandra.

Under förmiddagen kommer bland annat Therese Stjerna, sektionschef i Huddinge kommun, dela med sig av hur de har organiserat kring stödpedagogsrollen och den kompetenshöjning det inneburit att ha stödpedagoger anställda.

Det kommer även skapas tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor som hur man tänker kring funktionen stödpedagog och hur ser rollen ut i de kommuner som har stödpedagoger anställda.

» Mer information om nätverksträffen samt anmälan hittar du genom att klicka här.