A A A

Två poddavsnitt från habiliteringen om utmanande beteende

1 juni, 2020

Utmanande beteende kan till exempel vara utåtagerande i form av aggressionsutbrott men också mer inåtvänt i form av självskador. Många personer med funktionsnedsättning har problem med något av dem. Orsakerna bakom är flera men kan handla om svårigheter med förståelse och kommunikation.

Två nya poddavsnitt om utmanande beteende

Funka olikapodden om livet med funktionsnedsättning har släppt två nya avsnitt om utmanande beteende. Det ena avsnittet fokuserar på utåtagerande beteende och det andra på självskadande beteende. I avsnitten får vi träffa en beteendeanalytiker, en pedagog på en särskola och en anhörig och höra om deras erfarenheter av att möta och bemöta utmanande beteenden. I avsnitten får vi också höra mer om orsakerna bakom beteendet.

Podden görs av Habilitering & hälsa i Region Stockholm.

Du hittar avsnitten genom att klicka här »

Och du kan läsa mer om Habiltering & hälsa genom att klicka här »

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladdress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.