A A A

Välkommen på informationsträff om Delaktighetsmodellen!

Dylan Gillis

Vad är Delaktighetsmodellen och hur fungerar den i praktiken? Vad krävs av chefer, verksamheter och Vägledare för att arbeta med modellen och vad innebär det att utbilda Vägledare? Få svar på alla frågor under Forum Carpes informationsträff!

Observera att detta enbart är en informationsträff och att man måste göra en särskild anmälan om man vill gå vidare och utbilda Vägledare i Delaktighetsmodellen.

» Klicka här för att anmäla dig till informationsträffen om Delaktighetsmodellen.

» Klicka här för att läsa mer om Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen.

» Klicka här för att läsa mer om Delaktighetsmodellen.