A A A

Vill du jobba mer med delaktighet och inflytande?

Delaktighetsmodellen handlar om ökad delaktighet och inflytande och är ett arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag. Modellen bygger på dialogsamtal mellan den enskilde och personal kring önskade teman och frågor. Genom att återkommande använda modellen stärks möjligheten till delaktighet och inflytande.

Vill du veta mer eller känner du kanske redan nu att det här är något som du vill jobba med? Ta då med din chef och kom på informationsträffen som hålls den 20 september! Då får du mer kunskap om hur modellen fungerar och vad som krävs av bland annat chefer och verksamheter i arbetet. Vill du/ni sedan gå vidare till att bli utbildade Vägledare startar en kurs för det i oktober.

» Klicka här för att få mer information om informationsträffen och anmäla dig!

Veta mer?

» Klicka här för att läsa mer och se en film om Delaktighetsmodellen

» Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till kursen för att bli utbildad Vägledare