A A A

Olika former av aktiviteter

Här beskrivs de vanligaste aktiviteterna som Forum Carpe anordnar. Du kan läsa mer om förutsättningarna för anmälan genom att klicka här.

Föreläsning – mindre eller större grupp som lyssnar när en eller flera personer förmedlar sin kunskap om ett visst ämne. En föreläsning är under hel- eller halvdag.

Seminarium – mindre grupp som leds av en eller ett par personer med kunskap om ett visst ämne. Gruppen förväntas delta aktivt i dialogen. Ett seminarium är under hel- eller halvdag.

Kortkurs – en kurs på 2-3 dagar som leds av en eller ett par personer med kunskap om ett visst ämne. Innefattar en hemuppgift kopplat till den egna arbetsplatsen.

Högskolekurs – Enstaka poänggivande kurser på högskolenivå erbjuds utifrån inventering av kompetensbehov i Forum Carpes kommuner.

Gymnasiekurs – Enstaka kurser på gymnasienivå erbjuds utifrån inventering av kompetensbehov i Forum Carpes kommuner. Kurserna är hämtade ur Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet.

Workshop – En strukturerad brainstorming där deltagarna är aktiva och man snabbt får fram idéer och lösningar som prioriteras. Kan också handla om att testa någon ny metod.

Erfarenhetsutbyte/Goda exempel– innebär ett forum för att sprida goda exempel som finns i länet och att ha en dialog kring ett tema. Handlar om att lära av och med varandra. Kan till exempel handla om förhållningssätt, metoder och arbetssätt.

Nätverksträff – innebär ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte. Nätverksträffarna skapas utifrån behov, där deltagarna är medskapare av innehållet. Ibland bjuds även särskilda föreläsare in. Exempelvis finns nätverk för chefer inom personlig assistans, medarbetare på konstskapande verksamheter, chefer inom socialpsykiatri, nätverk för stödpedagoger och deras chefer, HSL-team och många fler.