A A A

Om Forum Carpes yrkeskrav

Forum Carpes yrkeskrav är generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Användning och inspiration

Ända sedan yrkeskraven presenterades har ett arbete pågått med att sprida, implementera och påbörja användandet dem. I och med det har ett inspirationsmaterial tagits fram, du hittar det här nedan. Materialets syfte är att informera om och inspirera till användning av yrkeskraven. Materialet visar hur man kan använda yrkeskraven, inte hur man ska använda dem.

Ladda ner inspirationsmaterialet

2014-02-12 ( pdf ca 600 kB)

Yrkeskravspärmen

Här kan du ladda ner hela innehållet i Yrkeskravspärmen kapitelvis.