A A A

Historik

Funktionshinderområdet är litet i varje kommun samtidigt som det är mycket brett. Det gör det svårt för kommunerna att genomföra adekvat kompetensutveckling. Med det som bakgrund startades EU-projektet Carpe våren 2009. Tanken var att samordning mellan länet kommuner är lösningen på problemet. Projekt Carpe erbjöd den kompetensutveckling som kommunerna själva inte hade möjlighet att erbjuda.

Samordningen ger också flera vinster för länet, till exempel får kollegor från olika kommuner chansen att mötas, utbyta idéer och lära av varandra. Skulle varje enskild kommun själv stå för medarbetarnas kompetensutveckling skulle den möjligheten försvinna.

Forum Carpe bildas
Projekt Carpe pågick fram till 2012 och den 1 april samma år bildades Forum Carpe av ett stort antal kommuner i länet. Parallellt med Forum Carpe startade ett nytt EU-projekt, Carpe 2, som pågick mellan april 2012-juni 2014.

Forum Carpe delfinansieras av de kommuner som deltar i forumet. Från och med hösten 2014 ingår alla kommuner i Stockholms län i Forum Carpe.