A A A

Organisation för Forum Carpe

Styrgrupp

Styrgruppen består av representanter från nio kommuner i Stockholms län. I dag sitter Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Sundbybergs stad, Stockholm stad, Sigtuna kommun, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun och Österåker kommun i styrgruppen. Ordförande för styrgruppen är Stockholm stad.

Styrgruppens ordförande

Sara Pernold
enhetschef Kompetenscenter funktionshinder, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Socialförvaltningen, Stockholm
sara.pernold@stockholm.se

För frågor och information om Forum Carpes samverkansavtal

Malin Carlson
gruppledare Forum Carpe
malin.l.carlson@stockholm.se

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen sköter det dagliga arbetet på Forum Carpe och består av tre projektledare och en kommunikatör.
Kontaktuppgifter till verksamhetsledningen »

CKA, Carpe kommun- och stadsdelsansvarig

CKA är representanter från deltagande kommuner och stadsdelsförvaltningar. 
Uppdragsbeskrivningen för CKA (pdf)

Kompetensombud

Kompetensombud är medarbetare från arbetsgrupper på enhetsnivå ute i de kommuner som medverkar i Forum Carpe. De har uppdraget att stötta runt kompetens- och verksamhetsutveckling. Uppdraget ges av kompetensombudets chef och kollegor. Hur det uppdraget ser ut bestäms på varje arbetsplats i samråd med den aktuella chefen.