A A A

Organisation för Forum Carpe

 • Styrgruppen består av representanter från nio kommuner i Stockholms län. I dag sitter Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Sundbybergs stad, Stockholm stad, Sigtuna kommun, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun och Österåker kommun i styrgruppen. Ordförande för styrgruppen är Stockholm stad.
 • Verksamhetsledningen består av tre ordinarie projektledare och en visstidsanställd projektledare samt en kommunikatör på deltid.
  Gå till sidan med kontaktinfo för verksamhetsledningen
  Här kan du läsa mer om Forum Carpes styrgrupp och verksamhetsledning
 • CKA (CarpeKommunAnsvarig) är representanter från deltagande kommuner och stadsdelsförvaltningar.
 • Kompetensombud är representanter från ett flertal arbetsgrupper på enhetsnivå i de deltagande kommunerna som har både chefens och kollegors förtroende och är intresserade av utvecklingsfrågor.
  Gå till kompetensombudens sida
  Gå till kompetensombudspärmen
 • Regionalt samverkansråd  är representanter för samverkansparterna FoU-Södertörn, FOU nu, FoU Nordost, Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Habilitering & Hälsa (SLL) samt Stockholm stads FoU-samordnare.