A A A

Organisation för Forum Carpe

 • Styrgruppen består av representanter från nio kommuner i Stockholms län. I dag sitter Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Sundbybergs stad, Stockholm stad, Sigtuna kommun, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun och Österåker kommun i styrgruppen. Ordförande för styrgruppen är Stockholm stad.

  För frågor och information om Forum Carpes samverkansavtal
  Malin Makboul, samordnare och projektledare Forum Carpe
  malin.makboul@stockholm.se

  Styrgruppens ordförande
  Anna Larsson, enhetschef Staben, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Socialförvaltningen
  anna.hs.larsson@stockholm.se

 • Verksamhetsledningen består av tre projektledare och en kommunikatör på deltid.
  Gå till sidan med kontaktinfo för verksamhetsledningen
 • CKA (Carpe kommunansvarig) är representanter från deltagande kommuner och stadsdelsförvaltningar.
 • Kompetensombud är representanter från ett flertal arbetsgrupper på enhetsnivå i de deltagande kommunerna som har både chefens och kollegors förtroende och är intresserade av utvecklingsfrågor.
 • Regionalt samverkansråd  är representanter för samverkansparterna FOU-Södertörn, FOU nu, FOU Nordost, Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Habilitering & Hälsa (SLL) samt Stockholm stads FoU-samordnare.