A A A

Organisation för Forum Carpe

Styrgrupp

Styrgruppen består av representanter från nio kommuner i Stockholms län. I dag sitter Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Sundbybergs stad, Stockholm stad, Sigtuna kommun, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun och Österåker kommun i styrgruppen. Ordförande för styrgruppen är Stockholm stad.

För frågor och information om Forum Carpes samverkansavtal

Malin Makboul
gruppledare och projektledare Forum Carpe
malin.makboul@stockholm.se

Styrgruppens ordförande

Anna Rinder von Beckerath
tillförordnad enhetschef Enheten för samordning och uppföljning, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Socialförvaltningen, Stockholm
anna.rinder.von.beckerath@stockholm.se

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen består av tre projektledare och en kommunikatör.
Gå till sidan med kontaktinfo för verksamhetsledningen»

CKA, Carpe kommun- och stadsdelsansvarig

CKA är representanter från deltagande kommuner och stadsdelsförvaltningar. Klicka här för att se uppdragsbeskrivningen för CKA (pdf)

Kompetensombud

Kompetensombud är representanter från ett flertal arbetsgrupper på enhetsnivå i de deltagande kommunerna som har både chefens och kollegors förtroende och är intresserade av utvecklingsfrågor.