A A A

Om lärande & vardagsutveckling

Lärande och vardagsutveckling genomsyrar verksamheten i Forum Carpe. Det handlar framför allt om att skapa och implementera strukturer för att arbeta med lärande och vardagsutveckling, där Carpes Yrkeskrav är ett led.

Utmaningen är att göra den enskildes kompetens till arbetsplatsens kompetens för att ytterst nå brukaren. Detta arbete är ett tydligt exempel på hur viktig samverkan är i Forum Carpe.

För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att erfarenheter och upparbetade kunskaper tas tillvara. Erfarenheter visar att utveckling tar och behöver ta tid och att strukturer för att arbeta med lärande och vardagsutveckling behöver skapas och implementeras. Det handlar om att organisera för utveckling!