A A A

Forum Carpes omvärldsbevakning

globe-1674102_960_720Forum Carpe har i uppdrag att omvärldsbevaka funktionshinderområdet på nationell och regional nivå i samverkan med kommunerna i länet. Utöver det samverkar Forum Carpe med FoU-enheter och övriga kunskapscentra för att sprida ny forskning och kunskap. Att följa vissa utvecklingsprojekt och finnas som forum för att sprida resultat är också en del i uppdraget.

Ytterligare uppdrag som kan kopplas till omvärldsbevakning är att vara diskussions- och samverkanspart när det gäller kompetens, rekryteringsutmaningar och utvecklingsfrågor till Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Länsstyrelsen samt intresseorganisationer och fackliga organisationer på länsnivå.

Forum Carpe ingår i två nationella nätverk. Där samverkar relevanta nationella aktörer och en stor del av Forum Carpes omvärldsbevakning sker där. De två nätverken är:

  • NKR, ett nationellt kompetensråd inom funktionshinderområdet som startade under projekt Carpe. Värdskapet har idag Vård- och omsorgscollege nationellt. (mer om NKR längre ner på sidan)
  • EBP (evidensbaserad praktik) nätverket, som startades inom ramen för den nationella satsningen mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten med nationell samordning. Idag drivs nätverket av dess medlemmar.
  • DMO (delaktighetsmodellen)

Nationellt perspektiv
Under projekttiden för Projekt Carpe genomfördes fem nationella konferenser om kompetens inom området funktionsnedsättning. Dessutom genomfördes nationella konferenser med fokus på utvecklingsstörning och åldrande som initierades av FUB, en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Efter projekttiden har ytterligare konferenser inom ämnet ägt rum och den 23 november i år genomförs den femte med FUB som initiativtagare och med Forum Carpe, Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum som sammanverkansparter.

Klicka här för att läsa mer om 2016-års konferens 

Under Projekt Carpes första nationella konferens 2010 efterlyste många av deltagarna en nationell samverkan och samordning. Det togs då initiativ till att bilda ett nationellt kompetensråd inom funktionshinderområdet, NKR.  En person per kommun/kommunalförbund bjöds in via deras sociala handläggare. I dag har NKR representation från alla regioner i länet.

Fram till sommaren 2014 ansvarade projektet för NKR. Därefter tog föreningen Vård- & omsorgscollege värdskapet. Läs mer om NKR på VO-colleges hemsida, www.vo-college.se/NKR