A A A

Tidigare satsningar

På den här sidan hittar du tidigare satsningar som har genomförts i Forum Carpes eller någon av forumets föregångares regi.

Vill du läsa mer om Forum Carpes historia kan du klicka på länken needan.

Historik för Forum Carpe »


Evidensbaserad praktik, EBP

Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av tre kunskapskällor – brukares, professionens och forskningens/evidensens – för beslut om insatser.  Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2010 slutit årliga överenskommelser med staten i syfte att främja en evidensbaserad praktik (EBP) för god kvalitet inom socialtjänsten.

SKR:s rapport ”Utvärdering av nationell satsning på utveckling av EBP” »

Mellan 2013 och 2016 hade Forum Carpe uppdraget att vara en regional stödstruktur för Stockholms län i och med att satsningen även kom att omfattas av verksamhetsområdet som rör stöd till personer med funktionsnedsättning.

Klicka på årtalen nedan för att läsa årsrapporterna om vad som har genomförts inom Forum Carpes uppdrag.

Om du istället vill hitta material om barn och ungas delaktighet vid handläggning som togs fram under EBP-satsningen kan du klicka på länken nedan.

Barn och unga – för handläggare »

2013 (pdf)

2014 (pdf)

2015 (pdf)

2016 (pdf)

2017 (pdf)