A A A

Tidigare satsningar

På den här sidan hittar du tidigare satsningar som har genomförts i Forum Carpes eller någon av forumets föregångares regi. Här kan du läsa mer om Forum Carpes historia.


Evidensbaserad praktik, EBP

Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av tre kunskapskällor – brukares, professionens och forskningens/evidensens – för beslut om insatser.  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2010 slutit årliga överenskommelser med staten i syfte att främja en evidensbaserad praktik (EBP) för god kvalitet inom socialtjänsten.

» Klicka här för att läsa SKLs rapport ”Utvärdering av nationell satsning på utveckling av EBP”.

Mellan 2013 och 2016 hade Forum Carpe uppdraget att vara en regional stödstruktur för Stockholms län i och med att satsningen även kom att omfattas av verksamhetsområdet som rör stöd till personer med funktionsnedsättning.

Klicka på årtalen nedan för att läsa årsrapporterna om vad som har genomförts inom Forum Carpes uppdrag.

» Du kan också klicka här för att hitta material som togs fram under EBP-satsningen som rör barn och ungas delaktighet vid handläggning.

2013 (pdf)

2014 (pdf)

2015 (pdf)

2016 (pdf)

2017 (pdf)