A A A

Uppdrag & yrkesroll

Uppdrag och yrkesroll består av fem dokument, ett för vart och ett av de fem olika verksamhetsområdena: boende, daglig verksamhet, personlig assistans, barn- och ungdomsverksamheter samt socialpsykiatrin.

De ger en beskrivning av vad det kan innebära att arbeta inom de olika verksamhetsområdena. Det är ett komplement och bör användas tillsammans med Forum Carpes Yrkeskrav som innehåller de grundläggande kunskaper som behövs inom området.

Barn och unga

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – barn & unga

Ladda ner Reflektionsfrågor – barn & unga

Boende

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – boende

Ladda ner Reflektionsfrågor – boende

Daglig verksamhet

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – daglig verksamhet

Ladda ner Reflektionsfrågor – daglig verksamhet

Personlig assistans

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – personlig assistans

Ladda ner Reflektionsfrågor – personlig assistans

Socialpsykiatri

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – socialpsykiatri

Ladda ner Reflektionsfrågor – socialpsykiatri