A A A

Uppdrag & yrkesroll

Uppdrag och yrkesroll består av fem dokument, ett för vart och ett av de fem olika verksamhetsområdena: boende, daglig verksamhet, personlig assistans, barn- och ungdomsverksamheter samt socialpsykiatrin.

De ger en beskrivning av vad det kan innebära att arbeta inom de olika verksamhetsområdena. Det är ett komplement och bör användas tillsammans med Forum Carpes Yrkeskrav som innehåller de grundläggande kunskaper som behövs inom området.

Barn och unga

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – barn & unga genom att klicka här (pdf)

Ladda ner Reflektionsfrågor – barn & unga genom att klicka här (pdf)

Boende

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – boende genom att klicka här (pdf)

Ladda ner Reflektionsfrågor – boende genom att klicka här (pdf)

Daglig verksamhet

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – daglig verksamhet genom att klicka här (pdf)

Ladda ner Reflektionsfrågor – daglig verksamhet genom att klicka här (pdf)

Personlig assistans

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – personlig assistans genom att klicka här (pdf)

Ladda ner Reflektionsfrågor – personlig assistans genom att klicka här (pdf)

Socialpsykiatri

Ladda ner Uppdrag & yrkesroll – socialpsykiatri genom att klicka här (pdf)

Ladda ner Reflektionsfrågor – socialpsykiatri genom att klicka här (pdf)