A A A

Verktygslådan

Under åren har det arbetats fram en ”verktygslåda” med syfte att beskriva ett antal förutsättningar som krävs för lärande och vardagsutveckling. Arbetet har samlats i en skrift, i vilken det också ges några konkreta verktyg att använda på arbetsplatsen. Tanken är att ge inspiration i arbetet runt vardagslärande. Verktygen som är beskrivna finns att ladda ner från hemsidan.

Verktygslådan – förutsättningar och verktyg för lärande och utveckling i vardagen (pdf)

Barn & unga

På den här sidan finner du material framtagna att använda eller inspireras av för att arbeta med barn och ungas delaktighet och inflytande. Alla barn har rätt till...

Läs mer

Checklista Vardagslärande

För varje verksamhet är det viktigt att planera och sätta av tid för kunskapsöverföring i samband med kompetensutveckling. Men ibland kan det vara svårt att strukturerat förbereda sin...

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet är ett studiecirkelmaterial från Forum Carpe som kan användas för att skapa tillit i en arbetsgrupp. Materialet tar bland annat upp övningar för att...

Läs mer

Organisera på arbetsplatsen

Organisera på arbetsplatsen är ett verktyg för kommuner och arbetsplatser att använda i sitt utvecklingsarbete. Den är ett sätt att fånga nyttan och följa upp deltagandet i kompetensutveckling. Det kan...

Läs mer

Carpes Yrkeskrav

Carpes Yrkeskrav kan användas för att kartlägga kompetens både på individ- och arbetsgruppsnivå. Resultatet kan användas i ett strukturerat lärande på arbetsplatsen – alltså ett medvetet sätt att...

Läs mer

Uppdrag och yrkesroll

Carpes Yrkeskrav är grunden för den kompetens som behöver finnas i funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatrin. Precis som Carpes Yrkeskrav är framtagna i en process med hjälp av en arbetsgrupp...

Läs mer