A A A

Organisera på arbetsplatsen

Organisera på arbetsplatsen är ett verktyg för kommuner och arbetsplatser att använda i sitt uppföljningsarbete. Den är ett sätt att fånga nyttan och följa upp deltagandet i kompetensutveckling. Resultatet kan sedan användas på olika nivåer, ett viktigt användningsområde är att den kan fungera som ett verktyg i lärandet på arbetsplatsen.

Verktyget består av en checklista med frågor kring arbetsplatsens kompetensutveckling och dessa frågor kan man med fördel diskutera på arbetsplatsträffar. Här bestämmer varje arbetsplats vilka frågor som är relevanta.
Exempel på frågeställningar:

  • Hur möjliggör vi kompetensutveckling?
  • Hur tar vi tillvara på den kompetensutveckling vi deltar i?
  • Hur kommer den till användning mer konkret i verksamheten?

Metoden har utarbetats i samråd med professor P.E. Ellström utifrån en utvärderingsmodell kallad ”Open space” som förebild. Bland annat har kompetensombud aktivt deltagit i utarbetandet.

Organisera på arbetsplatsen kan fungera som en del i arbetet med att följa nyttan i den egna kommunen och på den egna arbetsplatsen. Om man sedan kombinerar den med den kvantitativa statistik som skickas ut regelbundet från Forum Carpe, samt de enskilda kompetensplanerna och verksamhetens kompetensplan, så bildar de tillsammans verktyg för att diskutera och följa nyttan och utvecklingen.

Ladda ner Organisera på arbetsplatsen