A A A

Statistik över deltagande

Statistik över deltagande är också ett verktyg för uppföljning och kan användas som ett stöd i uppföljnings- och utvärderingsarbetet för att se om kursdeltagandet matchar verksamhetens kompetensbehov. I Forum Carpes statistik finns information om hur verksamheten har deltagit i de olika kompetensutvecklingsinsatserna. Till exempel finns det att avläsa i vilka insatser och hur mycket den enskilde medarbetaren, arbetsgrupper eller hela verksamheten har deltagit. Det finns information om i vilka ämnen man har deltagit och i vilka former kompetensutvecklingen har genomförts. Här kan det finnas svar på frågan ”deltar enheten i rätt kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov?”

Om statistiken kompletteras med resultaten från enhetens processutvärdering, har man två verktyg att använda i den egna uppföljningen av kompetensarbetet på flera nivåer.

Den kompetensutveckling som sker genom Forum Carpes insatser är kanske endast en del av verksamhetens totala kompetensutveckling och behöver därför kompletteras med statistik över deltagandet i övrig kompetensutveckling, så att kompetensplaner – individuella och för arbetsplatsen – kan hållas aktuella.

Forum Carpes statistik över deltagande i kompetensutvecklingsinsatser finns inte på hemsidan utan skickar regelbundet ut.