A A A

Webbutbildningar

Här hittar du länkar till webbutbildningar som rör funktionshinderområdet. Listan fylls på allteftersom. Vet du en utbildning vi borde tipsa om? Hör av dig till verksamhetsledningen! Du hittar kontaktuppgifterna här.

Webbutbildningar i bokstavsordning A-Ö

⇒ Anhöriga i fokus

Ger kunskap och idéer om hur personal inom offentlig verksamhet och personer inom frivilliga verksamheter kan arbeta tillsammans för att utveckla stödet till anhöriga och hur man kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon närstående.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga


⇒ E-autism – introduktion till autism

Den passar dig som möter autism i ditt arbete i boende, daglig verksamhet, korttidshem, skola, som handläggare eller något annat. Även du som har mer erfarenhet kan göra kursen. På en arbetsplats eller i ett arbetslag kan innehållet fungera som utgångspunkt för gemensamma reflektioner och diskussioner.
Autism- och Aspergerförbundet

Under hösten 2017 genomfördes inom Forum Carpes samverkan ett arbete för att ta fram reflektionsfrågor till Autism- och Aspergerförbundets webbutbildning E-autism. Frågorna är nu färdiga och tänkta att användas i till exempel en arbetsgrupp för att fördjupa kunskapen och förståelsen för de frågor som tas upp i utbildningen.

Ladda ner reflektionsfrågor E-autism genom att klicka här (pdf)


⇒ Två filmer om att förebygga och minska utmanande beteende

Två filmer om att förebygga utmanande beteende med fokus på vikten av kommunikativt stöd respektive kognitivt stöd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag och inspiration i en arbetsgrupp som möter personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning. Filmerna finns på Kunskapsguiden.
Socialstyrelsen


⇒ Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen

Kursen tar bland annat upp individens rätt, förhållningssätt och bemötande, dokumentation samt samarbete med brukaren i centrum. Du kommer att öka dina kunskaper om vad som styr funktionshinderomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete. Kursen ingår som en del av yrkesintroduktionen på Kunskapsguiden.
Socialstyrelsen


⇒ Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Kursen vänder sig främst till LSS-personal (boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter) och tar upp frågor som delaktighet, demenssjukdom, sorg, död och goda exempel. Utbildningen tar cirka 4 timmar men kan pausas och återupptas när som helst. Finns även i en version för målgruppen (personer med intellektuell funktionsnedsättning) själva.
Svenskt Demenscentrum och Riksförbundet FUB