A A A

Yrkeskravspärmen

För att få en god överblick och möjlighet att fylla på med mer information och eget material har yrkeskraven delats upp kapitelvis. Till varje kapitel finns förslag och tips på litteratur, hemsidor och diskussionsfrågor. Materialet ska hållas levande och revideras kontinuerligt.